IO1 - Pētījuma rezultāti

Research analysis: main cybersecurity challenges and best practices

Pētījuma ziņojums piedāvās secinājumus saistītus ar:

- Digitālajām prasmēm, kas pašlaik eksistē profesionālo izglītības iestāžu (VET) “telpā”

- Galvenajiem kiberdrošības izaicinājumiem, kas vērojami profesionālās izglītības telpā

- Profesionālās izglītības nozarei pieejamām kiberdrošības programmām un resursiem projekta valstīs, kas saistīti ar izglītošanu vai izpratnes veicināšanu.

Pētījuma ziņojums būs pieejams 2021.g.oktobrī

CYBER EU VET Consortium research Report

Download

View online