Pasākumi

Projekta pasākums (Multiplier Event): 1.Kiberdrošības info diena – Eiropas Kiberdrošības mēnesis 2021
Dalībnieku skaits: 280
Profils: Erasmus+ nacionālā aģentūra – vietējās publiskas organizācijas – profesionālās vidējas izglītības iestādes (VET) – VET pedagogi un studenti – publiskas izglītības iestādes – jaunieši

Projekta pasākums (Multiplier Event): 2.Kiberdrošības info diena – Eiropas Kiberdrošības mēnesis 2022
Dalībnieku skaits: 280
Profils: Erasmus+ nacionālā aģentūra – vietējās publiskas organizācijas – profesionālās vidējas izglītības iestādes (VET) – VET pedagogi un studenti – publiskas izglītības iestādes - jaunieši