IO4 - Rokasgrāmata par kiberdrošību profesionālajām u.c. izglītības iestādēm

Best practices, training material and guidelines for future

Lai noslēgtu izstrādāto materiālu komplektu, CYBER.EU.VET konsorcijs izveidos rokasgrāmatu ar labajām praksēm un to īstenošanu profesionālajām izglītības iestādēm. Šajā rokasgrāmatā tiks ietverts:

- Projekta rezultātu novērtējums

- Labās prakses piemēri, kas būtu noderīgi projekta partnervalstu un citām Eiropas profesionālajām izglītības iestādēm

- Papildus materiāli profesionālo vidējo izglītības iestāžu pedagogiem

- Vadlīnijas turpmākai ieviešanai

Šī rokasgrāmata būs pieejama 2022.gada rudenī.