ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!


Το CYBER.EU.VET είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και διαρκεί από τον Μάρτιο του 2021 έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2022.
Το CYBER.EU.VET είναι ένα χρηματοδοτούμενο Erasmus+ έργο, το οποίο διαρκεί από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου, του 2022.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το έργο καθώς και για τους πόρους που έχουν αναπτυχθεί. Πολλοί τομείς πλήττονται έντονα από τις κρίσεις και η εκπαίδευση είναι σίγουρα μία από αυτές. Όλο και περισσότεροι χρήστες αναγκάζονται πλέον να χρησιμοποιούν διαδικτυακά μαθήματα ή εκπαίδευση, επομένως η σημασία της αναγνώρισης των καθημερινών απειλών για την ασφάλειά μας είναι πλέον πιο σημαντική από ποτέ. Το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κάθε χρόνο διοργανώνει έναν Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας.

Ο κύριος στόχος του CYBER.EU.VET είναι να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ένα πλαίσιο όπου η διαδικτυακή εκπαίδευση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο.