Εκδηλώσεις

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων: Πρώτη ημέρα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας 2021
Αριθμός συμμετεχόντων: 140
Προφίλ: Εθνικός οργανισμός Erasmus Plus – Τοπικοί δημόσιοι φορείς – ιδρύματα ΕΕΚ – Εκπαιδευτές και φοιτητές ΕΕΚ – Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα – Νέοι

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων: Δεύτερη ημέρα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας 2022
Αριθμός συμμετεχόντων: 140
Προφίλ: Εθνικός οργανισμός Erasmus Plus – Τοπικοί δημόσιοι φορείς – ιδρύματα ΕΕΚ – Εκπαιδευτές και φοιτητές ΕΕΚ – Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα – Νέοι